Evidence osob vyloučených z výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace

Evidence osob vyloučených z výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace (dále jen „evidence vyloučených osob“) je neveřejným informačním systémem veřejné správy. Do evidence vyloučených osob se zapisují osoby, u nichž existuje překážka výkonu funkce člena voleného orgánu (např. jednatele nebo člena představenstva) obchodní korporace (obchodní společnosti nebo družstva) podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).


Výpis z evidence vyloučených osob

Evidence vyloučených osob je neveřejným informačním systémem, do něhož mají přístup jen oprávnění uživatelé. Každý však může získat výpis z evidence v rozsahu údajů o sobě anebo o vydání potvrzení, že v evidenci o něm není veden záznam. Pro získání výpisu či potvrzení je třeba se přihlásit prostřednictvím prostředků elektronické identifikace nebo v případě výpisu právnické osoby datovou schránkou právnické osoby (nikoli pomocí osobní datové schránky člena statutárního orgánu).

Požádat o výpis

© Ministerstvo spravedlnosti České republiky